• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ahgvocabulary
  • https://twitter.com/ahgenglish

Riddles / Bilmeceler

İngilizce Bİlmeceler

 

Q: Which ‘BUS’ could cross the ocean?
hangi otobüs okyanusu geçebilir?
A: Columbus!
Kristof Kolum- BUS

 

Q: What flowers have two lips?
Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?
A: Tulips
Two - lips (tulip=lale)

 

Q: What do you call a dog with no legs?
Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın?
A: Why bother, he won’t come anyway.
Ne gerek var, nasılolsa gelemeyecek. 

 

Q: Why do birds fly south for the winter?
Kuşlar kışın niçin güney uçar?
A: Because it’s too far to walk.
Çünkü yürünmeyecek kadar uzaktır.

 

Q: What’s the most colorful state of U.S.A.?
Amerikanın en renkli eyaleti hangisidir?
A: Color-ado.
Kolor -ado (color=renk)

 

Q: Which room has no doors, no windows.
Hangi odanın hiç kapısı ve penceresi yoktur?
A: A mushroom.
Mantar( Mush - room)

 

Q: Why didn’t the skeleton go to the dance?
İskelet neden dansa gitmemiş?
A: He didn’t have anybody to take.
Götüreceği kimse yokmuş.

 

Q: A father and his son were in a car accident. The father died. The son was taken to the hospital. The doctor came in and said: I can’t do surgery on him, because he’s my son. Who was the doctor?
Bir baba ve oğlu kaza geçirdiBaba öldü.Oğul hastaneye götürüldü.Doktor geldi ve dediki :Ben onu ameliyat edemem çünkü o benim oğlum.Doktor kimdi?
A: The doctor was his mother
Doktor çoçuğun annesiydi.

 

Q: Why did the student take a ladder to school?
Öğrenci okula neden merdiven götürdü?
A: Because he/she was going to high school!
Çünkü yüksek okula gidiyordu.

 

Q: What do you call a bear without an “ear”?
Kulaksız bir ayıya ne denir?
A: BBBBBBB
B denir ( B- EAR)

 

Q: Which is faster, heat or cold?
Hangisi daha hızlıdır , sıcak mı soğuk mu?
A: Heat, because you can catch a cold.
Sıcak çünkü soğuk algınlığı seni yakalayabilir.(catch a cold= soğuk algınlığına yakalanmak)

 

A: How many apples can you eat if your stomach is empty?
Karının boşken kaç tane elma yiyebilirsin.
B: 4 or 5
Dört yada beş tane.
A: No, that’s wrong, because after eating one apple your stomach isn’t empty.
Hayır yanlış, çünkü bir elma yedikten sonra karnın boş kalmaz.(değildir)

 

Q: Why did Mickey Mouse go to outer space?
Miki mouse neden uzaya gitmiş?
A: To find Pluto.
Pülütoyu bulmak için. (Pluto hem gezegen ismi hemde çizgi filmdeki köpeğin ismi)

 

Q: What’s the difference between electricity and lightening?
Elektrikle yıldırım arasıdanki fark nedir?
A: You don’t have to pay for lightening.
Yıldırım için para ödemezsin.

 

Q: What do you call a witch at the beach?
Bir cadıya(witch) kumsalda ne dersin?
A: A sandwich.
Sandiviç(sand = kum)

 

Q. What’s a minimum?
Bir minumum nedir?
A. A very small mother!
Ufak bir anne (mother=mum argoda)

 

Q: Why can’t a bicycle stand on its own?
Bir bisiklet kendi kendine neden ayakta duramaz.
A: Because it’s two-tired (too tired)
Çünkü çok iki tekerleklidir (yorgundur).( tired =tekerlekli be yorgun anlamına gelir)

 

Q: What’s got a wave but no sea?
Neyin dalgası vardır ama denizi yoktur?
A: My hair.
Saçımın.

Q: Where does a boxer who weighs 135 kilograms sit on a bus?
Yüz otuz beş kilo gelen bir boksör otobüste nereye oturur?
A: Wherever he wants to.
Nereye isterse.

Q: What is the longest word?
En uzun kelime nedir?
A: Smiles. (Because there’s a mile between the first and the last letter.)
Smiles(gülümsemeler) Çünkü ilk harfi ile son harfi arasında bir mil ( mile) vardır. ( s-mile-s)

 

A: What is the word that everybody always says wrong?
Herkesin yanlış dediği kelime nedir?
B: “Wrong”.
YANLIŞ.

 

Q: How do porcupines kiss each other?
Kirpiler birbirlerini nasıl öper?
A: Very carefully.
Çok dikkat bir şekilde.

 

Q: What has teeth but can’t bite?
Dişi olan ama ısıramayan nedir?
A: A Comb.
Bir tarak

 

Q: Why did the chicken cross the road?
Tavuk neden karşı yola geçmiş?
A: To get to the other side.
Karşı tarafa geçmek için.

 

Q. Why did the turkey cross the road?
Hindi neden karşıya geçmiş?
A. Because the chicken was on vacation.
Çünkü tavuk tatile çıkmış.

 

A: Why did the chewing-gum cross the road?
Sakız neden karşı yola geçmiş?

B: Because it was stuck to the chickens foot.
Çünkü tavuğun ayağına yapışmış.

 

 

Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?

Eğer bir beyaz şapkayı kızıl denize düşürürsen ne olur ?

A: Wet.
Islanır.

 

Q: What has many keys but can’t open any doors?
Birçok anahtarı(tuş - çift anlamlı) olan fakat hiçbir kapıyı açamayan şey nedir.
A: A piano.
Piyano

 

Q: What has 6 eyes but can’t see?
Neyin altı gözü vardır ama göremez?

A: 3 blind mice.
Üç kör fare

 

 

Q: Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building(dünyanın en yüksek binası)?
Kanguru  Empayır siteyt binasında daha yükseğe zıplayabilirmi?

A: Yes, because the Empire State Building can’t jump!
Evet  çünkü Empayır siteyt binası zıplayamaz.

 

Q: What letter of the alphabet is an insect?
Alfabenin hangi harfi bir böcektir?
A: B(bi). (bee)

 

Q: What letter is a part of the head?
hangi harf başın bir bölümüdür?
A: I(ay). (eye)

 

Q: What letter is a drink?
hangi harf bir içeçektir.
A: T(ti). (tea)

 

Q: What letter is a body of water?
hangi harf bir su kütlesidir?
A: C(si). (sea)

 

Q: What letter is a vegetable?
hangi harf bir sebzedir?
A: P(pi). (pea)

 

Q: What letter is an exclamation?
hangi harf bir ünlemdir?
A: O. (oh!)

 

Q: What letter is a European bird?
hangi harf bir avrupa kuşudur?
A: J(cey). (Jay)

 

Q: What letter is looking for causes ?
hangi harf sebebleri araştırır?
A: Y(vay). (why)

 

Q: Why is the letter “T” like an island ?
T harfi neden bir adaya benzer.
A: Because it is in the middle of waTer.
Çünkü waTer( su) ortasındadır .

 

Q: Why is “U” the happiest letter?
Niçin U en mutlu harftir?
A: Because it is in the middle of “fun”.
Çünkü FUN (eğlence-li) ortasındadır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Menü
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam128
Toplam Ziyaret588685